Ať už prodáváte dům, nebo byt, vždy je to finanční příjem. Stát o tom chce mít nejen přehled, ale také z toho něco získat. Vztahuje se daň z příjmu při prodeji nemovitosti také na vás? Kdy ji platit nemusíte?

Jakmile prodáváte dům nebo jinou nemovitost, musíte ze zákona přispět do státního rozpočtu. 

Jasně o tom hovoří zákon 586/1992 Sb., kde je vše dlouze do detailu sepsáno. 

To podstatné o dani z příjmu při prodeji nemovitosti se dozvíte přehledně a stručně níže. 

A začněme těmi, kteří jsou od daně z příjmu při prodeji nemovitosti osvobození. 

 

Případy, kdy se vyhnete placení daně z příjmu při prodeji nemovitosti 

 

1. V nemovitosti máte bydliště alespoň 2 roky

Pozor na to, co pro zákon znamená pojem “bydliště”. Za bydliště je považováno místo, kde se člověk jako fyzická osoba trvale zdržuje, kde skutečně bydlí. Často si to lidi spojují s trvalým bydlištěm. Trvalý pobyt má ale pouze evidenční charakter kvůli potřebám státu a nemusí být proto totožný s reálným bydlištěm.

Prakticky vzato byste tak měli v bytě nebo domě skutečně bydlet. Pokud jste tedy neměli v dané nemovitosti trvalé bydliště, budete muset finančnímu úřadu dokázat, že jste tam skutečně žili. 

TIP: Že jste v místě skutečně bydleli dokážete například příchozí poštou nebo čestným prohlášením od souseda. 

 

2. V nemovitosti máte bydliště méně než 2 roky a peníze z prodeje využijete k uspokojení vlastní bytové potřeby

Vypadá to poměrně komplikovaně, ale je to vlastně velmi jednoduché. Pokud v nemovitosti bydlíte například 1 rok, jste od daně z příjmu při prodeji nemovitosti osvobození tehdy, když peníze z prodeje investujete do dalšího bydlení

Pokud byste za získání peníze koupili třeba auto nebo dovolenou na Kanárech, daň z příjmu platíte. 

Musíte totiž prokázat, že jste prostředky použili na řešení bytových potřeb v předešlém roce. 

Když nemovitost prodáte, máte 1 rok na to, abyste podali důkazy. Jinak vás daň z příjmu při prodeji nemovitosti nemine. 

Co je to bytová potřeba? 

  • koupě domu nebo bytu
  • úhrada za převod práva k nájmu bytu (koupě družstevního bytu)
  • údržba domu nebo bytu (rekonstrukce, opravy, změny)
  • splacení půjčky využité na financování bydlení
  • zaplacení podílu nebo členského vkladu obchodní společnosti či právnické osobě za účelem získání práv k nájmu

Pozor! Nemovitost však nemůže být součástí obchodního majetku.

daň z příjmu při prodeji nemovitosti

 

3. Prodávanou nemovitost vlastníte alespoň 5 let

Jednoduché. Pokud prodávanou nemovitost vlastníte více než 5 let, jste osvobození od daně z příjmu při prodeji nemovitosti. Je jedno, jestli jste v nemovitosti bydleli, nebo ji pronajímali.

 

4. Prodávanou nemovitost vlastníte méně než 5 let, ale jste dědici zůstavitele

Zákony jsou možná někdy komplikované, ale v jistých situacích buďme rádi, že řeší naprosté detaily. Například pokud nemovitost vlastníte méně než 5 let, ale jste dědic zůstavitele, který tuto podmínku splnil, daň z příjmu při prodeji nemovitosti neplatíte. 

Musíte být ale v příbuzenském vztahu s danou osobou – manžel, manželka, vnuk, rodič… 

Příklad: 

Po svém dědečkovi zdědíte byt, který se rozhodnete prodat. Dědeček nemovitost vlastnil 20 let. Pokud se tedy rozhodnete pro okamžitý prodej, daň z příjmu při prodeji nemovitosti se vás netýká.

Pokud by dědeček vlastnil byt 3 roky a vy se rozhodli pro okamžitý prodej, daň z příjmu musíte zaplatit.

 

5. Prodáváte družstevní byt s členskými právy min. 5 let

Když prodáváte družstevní byt, u kterého držíte členská práva družstva nejméně 5 let, také nemusíte platit daň z příjmu při prodeji nemovitosti. Nejde o prodej a vlastnění, ale o úplatný převod práv.  

daň z příjmu při prodeji nemovitosti

 

Ve všech ostatních případech daň z příjmu při prodeji nemovitosti platíte

Zjistili jste, kdy daň z příjmu při prodeji nemovitosti platit netřeba. Ve všech ostatních případech vás nemine.

 

Daň z příjmu u prodeje nemovitosti pro fyzické osoby – 15 %

Sazba daně z příjmu u prodeje nemovitosti je pro fyzické osoby 15 %. Dílčí základ daně tvoří samotný příjem (prodejní cena), od kterého odečtete výdaje vynaložené k jeho dosažení. 

 

Daň z příjmu u prodeje nemovitosti pro právnické osoby – 19 %

Sazba daně z příjmu u prodeje nemovitosti je pro právnické osoby 19 %. Výnosy a náklady z prodeje se započítávají do základu daně.

 

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti zaplaťte do 31. března následujícího roku

Vyplňte formulář daňového přiznání a odevzdejte ho do 31. března následujícího roku. 

A nezapomeňte, že daň musíte do stejného data také zaplatit.

 

Potřebujete s daněmi nebo s prodejem pomoci? 

Obraťte se na mě. 

Vlastníte nebo kupujete nemovitost? Zjistěte aktuální tržní cenu zdarma

 

 

Související články