Dotýká se vás dědictví nebo darování nemovitosti? Přemýšlíte, jaké jsou rozdíly a na co je dobré dát si pozor? Je výhodnější darovat nebo zanechat dědictví? 

Darování, nebo dědictví. Toť otázka. Rozhodnutí často závisí na tom, jaké jsou vztahy v rodině. 

Získat majetek dědictvím se jeví jako příjemná cesta. Jenže budoucí vlastník nemovitosti nemá pevně v rukou budoucí výsledek. Nikdy totiž nevíte, čím je nemovitost zatížená – dluhy. A upřímně, pokud je dědiců víc, musí se mezi sebou vypořádávat a to často přináší komplikace. 

Na druhé straně i darování nemovitosti může mít svá rizika.

Zajímavým vodítkem pro vás může být, jak obě možnosti nabytí majetku vysvětluje zákon. 

 

Dědická, ani darovací daň se neplatí

Dobrá zpráva hned na úvod, že? Od 1. 1. 2014 nemáte povinnost platit darovací, ani dědickou daň. To vám ušetří spoustu starostí i peněz. 

 

Rozdíly v daních  z příjmu u darování a dědictví nemovitosti

Tady se nám to začíná maličko komplikovat. 

V případě dědictví nemovitosti daň z příjmu neplatíte. To je jasné podle zákona § 4a písmeno a) zákona o dani z příjmu

Při darování nemovitosti záleží na tom, kdo vám nemovitost daruje:

Daň z příjmu u darování nemovitosti neplatíte:

  • Pokud vám nemovitost daruje příbuzný v přímé linii. To je například z otce na syna, na vnuka…
  • Když vám nemovitost daruje příbuzný ve vedlejší linii. Jedná se o sourozence, strýce, tetu, neteř, manželku apod. 
  • V případě osoby, se kterou poplatník žil minimálně 1 rok bezprostředně před získáním daru ve společné domácnosti

Daň z příjmu u darování nemovitosti platíte ve všech ostatních případech.

  • Jediná výjimka – hodnota daru je nižší než 15 000 Kč, což je u cen nemovitostí nereálné. 

darování a dědictví nemovitosti

 

Co když chce dědic nebo obdarovaný nemovitost prodat? 

Pokud se rozhodnete nemovitost po darování nebo dědění prodat, máte opět několik možností. 

  • Po uplynutí 5 leté lhůty daň z příjmu z prodané nemovitosti neplatíte
  • Pokud jste dědici v přímé linii nebo v manželském svazku, je do 5 letého daňového testu počítána i doba, po jakou zemřelý nemovitost vlastnil.

Příklady

  • Když zdědíte po rodičích nemovitost, ve které žili 30 let, může nemovitost prodat obratem a daň z příjmu neplatíte.
  • Pokud by vám rodiče nemovitost darovali, musíte počkat 5 let od nabytí daru, abyste se placení daně z příjmu vyhnuli.

 

Darování nemovitosti – rizika v podobě nejistoty

Nic na světě není úplně jednoduché, stejně tak darování nemovitosti. Pokud ji například darujete a chcete v ní stále bydlet, berte na vědomí určitá rizika. 

Nechci malovat čerty na zeď, ale stává se, že obdarovaný se náhle dostane do tíživé finanční situace a může chtít nemovitost prodat. V krajním případě se darovaná nemovitost může skončit v exekuci. 

TIP: Pojistěte se a zajistěte nemovitost věcným břemenem doživotního užívání. Vyhnete se případným sporům. 

Zajímavost: Obdarovaný může dar svému dárci vrátit. Dárce má právo požadovat svůj dar zpět, pokud obdarovaný úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží dárci tak, že zjevně porušil dobré mravy. 

 

Dědictví nemovitosti – rizika v podobě dluhů a závazků zemřelého

Dědictví nemovitosti se může stát danajským darem. Sice získáte nějaký majetek, ale pozůstalí často dědí i dluhy a jiné závazky zemřelého. Nemusí jít vyloženě o záměr, ale děje se tak. 

Náhle se také mohou ukázat tzv. nepominutelní dědicové – osoby, které mají nárok domáhat se i přes závěť svého zákonného dědického podílu nebo jeho části. 

 

Darování a dědictví nemovitosti v přehledně

 

  Darování nemovitosti Dědictví nemovitosti
Darovací a dědická daň Neplatí se. Darovací a dědická daň byla zrušena k 31.12. 2013. Neplatí se. Darovací a dědická daň byla zrušena k 31.12. 2013.
Daň z nabytí nemovitosti Neplatí se. Neplatí se.
Daň z příjmu při nabytí nemovitosti Příbuzní v přímé nebo nepřímé rodinné linii daň neplatí. Ostatní ano. Neplatí se v žádném případě.
Daň z příjmu při prodeji nemovitosti Pokud se rozhodne darovaný nemovitost prodat do pěti let od získání daru, daň z příjmu se platí. Po uplynutí pěti let se daň neplatí. Pokud se rozhodne nemovitost prodat dědic v linii přímé nebo manžel/ka, do období pěti let se počítá i doba, ve které žil zemřelý v nemovitosti. Po uplynutí pěti let se daň neplatí.

 

Darování i dědictví nemovitosti v hodnotě více než 5 mil. Kč musíte oznámit Finančnímu úřadu

Pokud získáte nemovitost  v hodnotě vyšší než 5 milionů korun, máte jako obdarovaný i dědic povinnost oznámit tuto skutečnost finančnímu úřadu.

Myslete na to, protože jinak vám hrozí pokuta ve výši 0,1 % z částky neoznámeného příjmu. To lze ještě zkousnout. 

Když ale oznámení na FÚ podáte až po výzvě správce daně, pokuta už činí 10 %  z částky neoznámeného příjmu. Jestli na výzvy úřadu vůbec nereagujete, počítejte se sankcí 15 %. 

 

Potřebujete poradit nebo vám něco není jasné?
Ozvěte se mi. 

Vlastníte nebo kupujete nemovitost? Zjistěte aktuální tržní cenu zdarma

 

 

Související články